Moeten IJsberen straks schotsje springen?

A Polar Bear looking over the disappearing ice

Een van de vragen die vaak gesteld worden als je in de poolgebieden bent is of er nou veel te merken is van de klimaatverandering. In het veld is dat altijd lastig, omdat veel verschijnselen ook door korte termijn schommelingen veroorzaakt kunnen worden. In deze lezing wordt meer naar de lange termijn gekeken waardoor een beter beeld verkregen wordt.

Eerst wordt er stil gestaan bij het huidige klimaat in beide poolgebieden, waarna er gekeken wordt naar de veranderingen die de laatste tijd hierin plaats gevonden hebben. In het tweede deel wordt er gekeken naar de gevolgen die deze veranderingen hebben voor de natuur in die gebieden.
Deze lezing was de best gewaardeerde lezing op de NIBI-conferentie voor biologie docenten en is ook uitstekend geschikt om op school gegeven te worden, zowel voor het vak ANW als voor biologie. Deze lezing kan zo bijvoorbeeld prima dienen als introductie of ondersteuning bij een lessenserie over klimaatverandering.

Submit a comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s